περιφερειαρχης
H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος προχώρησε σε δημοσίευση προσκλήσεων, που αφορούν την Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών…