πιλοτικό πρόγραμμα
Ξεκίνησε, από το πρωί της Δευτέρας, σε δεκαπέντε μαιευτήρια και μαιευτικές κλινικές της χώρας, η πιλοτική εφαρμογή…