πράσινα σημεία
«Πράσινα Σημεία» σε τέσσερις Δήμους της Θεσσαλονίκης θα δημιουργήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς ο Περιφερειάρχης Απόστολος…
Στα πλαίσια των δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που διοργανώνει ο Φορέας «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» σε συνεργασία με…