Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2020
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 94, το οποίο περιλαμβάνει τροποποιήσεις άρθρων που αφορούν τις…
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020, το οποίο κατατέθηκε προς συζήτηση…