Προϋπολογισμός
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020, το οποίο κατατέθηκε προς συζήτηση…