πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων
Εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού, καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων…
Δύο οι δράσεις του Δήμου Τρικκαίων για την εξασφάλιση των καθαριστριών, για όλο το σχολικό έτος, στα…
Δημοσιεύθηκε, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών, σχετικά με τη διαδικασία…