Σύλλόγος Μονογονεϊκών Οικογενειών
Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) του Δήμου Ηρακλείου, με απόφασή της, στηρίζει την ίδρυση Συλλόγου Μονογονεϊκών Οικογενειών στο…