σύσταση οργανικών θέσεων
Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», που υλοποιείται µε επιτυχία επί σειρά ετών σε ΟΤΑ α’ βαθµού όλης…