Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Δημήτρη Σταμάτη, είχαν το πρωί της…
Εφάπαξ κατανομή, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον…
Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την κατανομή, σε όλους τους Δήμους της χώρας, του συνολικού ποσού των 106.488.508,71 €, ως ενδέκατη (ΙΑ΄) τακτική…
Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την κατανομή, στις Περιφέρειες της χώρας, του συνολικού ποσού των 7.890.248,51 €, ως…