τηλεφωνική ψυχολογική υποστήριξη
Με έναν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, διαφόρων ειδικοτήτων, για την παροχή κατ’ οίκον υπηρεσιών επείγουσας ανάγκης σε ηλικιωμένους…