Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών
Οι αιτήσεις για έκδοση βεβαίωσης τετραγωνικών μέτρων, για συνενώσεις, διαχωρισμούς, επανασυνδέσεις, δηλώσεις μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, βεβαιώσεις περί…