υγεία
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής δια του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας…
Προκειμένου το Υπουργείο Υγείας να ανταποκριθεί έγκαιρα στην υποχρέωση της χώρας για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής…
Την προετοιμασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Ψηφιοποίηση του τομέα της υγείας προδιαγράφει το Σχέδιο Γνωμοδότησης που…
Σε πρόσκληση ύψους 60.000.000 ευρώ, προχώρησε η πρωτοβουλία HORIZON 2020,  με  τίτλο “Demonstration pilots for implementation of personalised…