ΥΠΕΣ
Η προθεσμία υποβολής αιτημάτων παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου. Με ΕΓΚΥΚΛΙΟ του Υπουργείου Εσωτερικών δίνεται παράταση στους…
Στόχος της συνεργασίας είναι  η αποτελεσματικότερη λειτουργία του μηχανισμού εσωτερικών ελέγχων της Περιφέρειας αλλά και η διασφάλιση…
Σε ΕΓΚΥΚΛΙΟ του, το Υπουργείο Εσωτερικών, γνωστοποίησε: Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, για την αξιολογική περίοδο του έτους…
Με στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των νέων δημοτικών αρχών και τη συγκέντρωση του αναγκαίου υλικού…