Υποστήριξη Αστικών Ολοκληρωμένων Μεταφορικών Συστημάτων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το πρόγραμμα με τίτλο “Υποστήριξη Αστικών Ολοκληρωμένων Μεταφορικών Συστημάτων” (Supporting Urban Integrated Transport Systems –…