Υπουργείο Εσωτερικών
Σκοπός η κατανόηση, εκ μέρους των Δημόσιων υπαλλήλων, της έννοιας της στοχοθεσίας και πού αυτή αποσκοπεί Το…
Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών πολιτών προς Δήμους σε έως και 72 δόσεις και δυνατότητα αναβίωσης παλαιότερων ρυθμίσεων οφειλών…
ΣΕ ΦΕΚ οι Αποφάσεις πιλοτικής εφαρμογής του Συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής δημόσιων υπαλλήλων. Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της…
Υπεγράφη η Πρόσκληση, στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των Ρομά και τη…
Συνολικό ποσό ύψους 7.000.000 ευρώ κατανέμεται σε Δήμους της χώρας, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες…
Εισάγεται ο ψηφιακός τρόπος επικοινωνίας του δημότη με τον Δήμο του, ενώ, ταυτόχρονα, εγκαινιάζεται μία νέα γενιά…
Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών καλούνται οι φορείς της Αυτοδιοίκησης, που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης…
Υπενθύμιση απέστειλε, με Εγκύκλιό του, το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Δημόσιους φορείς, οι οποίοι προσκαλούνται να αναδείξουν…
Εκδόθηκε η υπ’ Αριθ. πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/893/οικ. 22258 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες προς τους…
Με την υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 85741 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών επιχειρήθηκε να συγκεντρωθεί, σε ένα ενιαίο κείμενο,…