Υπουργείο Εσωτερικών
Αριθμ. πρωτ.: 44133/2018 Θέματα λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών Αθήνα 24 Αυγούστου 2018 Α.Π.: 44133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ…
Η υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τον “Κλεισθένη Ι” πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου 2018 από την Ολομέλεια της…
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο εσωτερικών το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου…
Τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία, το νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, το…