Υπουργείο Εσωτερικών
Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικού προσδιορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο, με το οποίο καθορίζονται οι, κρατικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες,…
Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε νέα Εγκύκλιο, με την οποία συνοψίζει τις μέχρι τώρα διευκρινίσεις -επικαιροποιώντας τες, παράλληλα,…
Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών θεσπίζονται ρυθμίσεις, με τις οποίες καταργούνται ή τροποποιούνται διατάξεις μετακίνησης υπαλλήλων κατά…
Δεύτερη ευκαιρία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, που καθυστέρησαν ή δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την προηγούμενη ευνοϊκή ρύθμιση του…
Δημοσιεύθηκε Εγκύκλιος αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των δήμων, των περιφερειών και…
Με Υπουργική Απόφαση κατανέμεται στους Δήμους της χώρας, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνολικό ποσό ύψους…
Εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού, καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων…
Με τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών στο ψηφισθέν, πλέον, Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του…
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ΄Αριθμ. 55472 Απόφαση (ΦΕΚ B’ 3352/26.07.2021) του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία…
Λύση σε μία σημαντική εκκρεμότητα του Κτηματολογίου, αναφορικά με τα κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα των Οργανισμών Τοπικής…