Υπουργείο Εσωτερικών
Εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού, καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων…
Με τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών στο ψηφισθέν, πλέον, Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του…
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ΄Αριθμ. 55472 Απόφαση (ΦΕΚ B’ 3352/26.07.2021) του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία…
Λύση σε μία σημαντική εκκρεμότητα του Κτηματολογίου, αναφορικά με τα κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα των Οργανισμών Τοπικής…
Οι Υπουργοί Κωστής Χατζηδάκης και Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, παρουσίασαν την νέα ψηφιακή…
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας…
Α’ ΦΑΣΗ – Υποβολή Αιτήσεων Προγραμματισμού Προσλήψεων: από 05 Ιουλίου έως 16 Ιουλίου 2021 Στο πρώτο στάδιο,…
Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4807/2021 (Α΄ 96), στις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του οποίου προβλέπονται θέματα,…
Με την υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/Φ.10/οικ.12471 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών επικαιροποιείται, εκ νέου, το «Μητρώο Υπηρεσιών και…
Έως τις 22 Ιουνίου μπορούν, οι Δημόσιοι υπάλληλοι, να υποβάλλουν αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση…