Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Πρόγραμμα voucher «Ψηφιακή Μέριμνα» αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και φοιτητή για την αγορά τεχνολογικού…
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο προς αποφυγή μετακινήσεων,…
Σε δημόσια διαβούλευση, στo open.gov.gr, τέθηκε το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο: «Εισαγωγή στην…
Δωρεάν εξέταση για κορωνοϊό για την εκπαιδευτική κοινότητα. Τα πρώτα ραντεβού έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, 8 Ιανουαρίου….
Επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και φοιτητή για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet,…
Ρύθμιση για τις εκλογές εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΕΓΚΥΚΛΙΟ για τα προληπτικά μέτρα, που ισχύουν για τους…
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την αριθμ. 105324/Ε1/12-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΑ046ΜΤΛΗ-Ι4Α) πρόσκληση, καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδων της…
Τη μεταβίβαση βασικών αρμοδιοτήτων για τη λειτουργία των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην εγγύτερη στον…
Η αίτηση εγγραφής των νηπίων στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας μπορεί, πλέον, να γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της…