φορολογική δήλωση
Με Τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 για…
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr. Παρά την κρίση του κορωνοϊού,…
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις 26/4/2018 δημοσιεύει τον επίσημο οδηγό συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων…