φορολογική ενημερώτητα
  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Αιτιολογική έκθεση: Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 ρυθμίζεται ο χρόνος…
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις 26/4/2018 δημοσιεύει τον επίσημο οδηγό συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων…