ΦΠΑ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε στο κοινό μία βάση δεδομένων, με την οποία μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να…
ΦΕΚ Τεύχος A 73/17.05.2019 Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ…
Από την 1η Απριλίου 2019, σχεδόν 2 εκατομμύρια Βρετανικές επιχειρήσεις αλλά και οι αλλοδαπές επιχειρήσεις με αριθμό…
Οι  υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνέταξαν ένα Έγγραφο Εργασίας για που ενσωματώνει στην ισχύουσα οδηγία ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ)…