φυσικές καταστροφές
Έως τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου, η προσκόμιση των δικαιολογητικών για την αποζημίωση για τις κατεστραμμένες ιδιωτικές πομόνες…
Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών, ρυθμίζει τα ζητήματα περί απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών,…