χρηματοδότηση
Με απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (5802/21-12-2018, τεύχος Β),…
Με Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (5821/24-12-2018,…
Ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ενωση οι πρώτοι 2.800 ευρωπαϊκοί δήμοι μεταξύ των οποίων και 131 Ελληνικοί που…
Την πρόσκληση GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) / Building a water-smart…
Τη χρηματοδότηση των δήμων που διοργανώνουν διεθνή φεστιβάλ προκήρυξε με την πρόσκληση Support to Festivals 2019 η…
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, ενεργοποιούνται νέες χρηματοδοτήσεις για δήμους της χώρας, συνολικού ύψους 26.970.532…
H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος προχώρησε σε δημοσίευση προσκλήσεων, που αφορούν την Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών…
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του άξονα προτεραιότητας “Τεχνική…
Το Υπουργείο Εσωτερικών, στα πλαίσια του προγράμματος Φιλόδημος Ι, έχει δημοσιεύσει την πρόσκληση Ι για υποβολή αιτήσεων…