Ψηφιακά Οργανογράματα
Με την πρόσφατη υλοποίηση της επέκτασης της εφαρμογής του Ψηφιακού Οργανογράμματος της Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης,…