ύδρευση
Ξεκινά, στον Δήμο Ηρακλείου, η εφαρμογή του μέτρου του Ειδικού Τιμολογίου παροχής Υπηρεσιών Ύδρευσης, μετά την Απόφαση…
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του άξονα προτεραιότητας “Τεχνική…
Το Υπουργείο Εσωτερικών, στα πλαίσια του προγράμματος Φιλόδημος Ι, έχει δημοσιεύσει την πρόσκληση Ι για υποβολή αιτήσεων…