Νέα ειδική εφαρμογή για άμεση ψηφιακή έκδοση παραστατικών