Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων

Mε την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 Aπόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α’) όπως ισχύει, εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης [διάρκειας τριών (3) ωρών ημερησίως], για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

Επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ προς τους Δήμους: «Διαδικασία Πρόσληψης Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων Α΄Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης»

Πηγή: https://www.kedke.gr/el/index.php

 

Share