Ανοίγει η πλατφόρμα για το Εξοικονομώ 2021

Εξοικονομώ 2021
Σε λειτουργία από σήμερα Δευτέρα, 13/12, στις 12:00 -ταυτόχρονα για όλη την Επικράτεια- και για χρονικό διάστημα 50 ημερών, η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το «Εξοικονομώ 2021».

Το νέο «Εξοικονομώ» στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών σε όλη τη χώρα, ήτοι 38% περισσότερων κατοικιών σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος.

Ποσοστά ενίσχυσης

Ως σημαντικότερο κριτήριο για την βαθμολόγηση των αιτήσεων ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων, σε ποσοστό 50%, και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, σε ποσοστό 15%. Για νοικοκυριά με ατομικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ και με οικογενειακά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται στο 75%. Για τα νοικοκυριά αυτά, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης άτοκου δανείου με εγγύηση του Δημοσίου για το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Οι κατοικίες, που θα επιλεγούν, πρέπει:

  • Να υφίστανται νόμιμα.
  • Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.
  • Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.
  • Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Ά Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Δείτε, αναλυτικά:

Πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων: https://exoikonomo2021.gov.gr/

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα  του προγράμματος Εξοικονομώ 2021, για την υποβολή αιτήσεων

Share