Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα συμπλήρωσης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) για τους ΟΤΑ, στη διεύθυνση https://tosdaota.ypen.gov.gr/login/

Πρόκειται για μία τυποποιημένη ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη σύνταξη των ΤΣΔΑ, συνδεδεμένη με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΓΓΣΔΑ).

Μέσω της συμπλήρωσης βήμα-βήμα των απαραίτητων στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι ΟΤΑ θα υποβάλουν το αναθεωρημένο για την επόμενη πενταετία ΤΣΔΑ, σε συμφωνία με τους στόχους του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Η πλατφόρμα των ΤΣΔΑ είναι λειτουργική, εύχρηστη και δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις για τον χειρισμό της.

Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα των ΤΣΔΑ:

  • Απλοποιείται η διαδικασία για τους ΟΤΑ και αποφεύγεται η μακροσκελής σύνταξη των ΤΣΔΑ.
  • Αποτυπώνονται τα δεδομένα σχεδιασμού και διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων σε μία ενιαία ηλεκτρονική βάση συλλογής και με κοινό για όλους τους ΟΤΑ τρόπο καταγραφής.
  • Παρακολουθείται συντονισμένα και εντατικά η επίδοση των ΟΤΑ στη διαχείριση αποβλήτων και εντοπίζονται τυχόν ελλείψεις ή ανάγκες που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων.
  • Παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων.
  • Αξιολογείται συνολικότερα η επίδοση της χώρας αναφορικά με τη μείωση των αστικών αποβλήτων και τη διαλογή στην πηγή.
  • Διασυνδέεται με το ΗΜΑ για τη λήψη στοιχείων παραγωγής αποβλήτων.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής των ΤΣΔΑ στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, είναι η 31η Μαΐου 2021, δηλαδή έως το πέρας της υποβολής της ετήσιας έκθεσης στο ΗΜΑ.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι ο κ. Γραφάκος απέστειλε σχετική ηλεκτρονική ενημερωτική επιστολή στους ΟΤΑ, καλώντας τους δημάρχους να απλοποιήσουν και να αναβαθμίσουν επί της ουσίας τον σκοπό των ΤΣΔΑ, προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων.

Πηγή: https://ypen.gov.gr/

Share