Για δεύτερη χρονιά τα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Πότε ξεκινά η υποβολή των προτάσεων

Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Έρχεται η δεύτερη διοργάνωση για τα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έως 15 Φεβρουαρίου η υποβολή των προτάσεων.

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο διαγωνισμός για τα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σκοπός είναι η επιβράβευση των δημόσιων υπαλλήλων και των λειτουργών, οι οποίοι έχουν συμβάλει, μέσω των ενεργειών και των ιδεών τους, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς του δημοσίου, δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους, από την 01η έως και την 15η Φεβρουαρίου 2023, στην πλατφόρμα digitalawards.gov.gr. Η ανάδειξη των νικητών θα λάβει χώρα σε ειδική εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί εντός του δεύτερου τριμήνου του 2023.

Κατηγορίες βράβευσης

Τα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιμερίζονται στις ακόλουθες πέντε θεματικές κατηγορίες:

  • Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη
  • Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα
  • Υγεία και Κοινωνικές Υποθέσεις
  • Παιδεία – Πολιτισμός
  • Ασφάλεια του Πολίτη

Ενώ, κάθε κατηγορία, επιμερίζεται στις εξής δύο υποκατηγορίες: 

  • Καλύτερης Εφαρμοσμένης Ιδέας, στην οποία βραβεύονται οι ιδέες που βρίσκονται είτε σε παραγωγική είτε σε δοκιμαστική λειτουργία για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μέχρι την έναρξη υποβολής των αιτήσεων και
  • Καλύτερης Νέας Ιδέας, στην οποία βραβεύονται οι ιδέες που βρίσκονται σε στάδιο σύλληψης ή πειραματικό στάδιο, αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμα σε παραγωγική ή δοκιμαστική λειτουργία.

Σε κάθε κατηγορία βραβεύονται οι δύο πρώτες εφαρμοσμένες και νέες ιδέες, με τους νικητές να λαμβάνουν ανάλογο χρηματικό έπαθλο.

Πηγή: mindigital.gr

Share