Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για τα μέτρα, που ισχύουν στο Δημόσιο

Ρύθμιση για τις εκλογές εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

ΕΓΚΥΚΛΙΟ για τα προληπτικά μέτρα, που ισχύουν για τους εργαζομένους στον Δημόσιο τομέα, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid – 19 και τα οποία ορίζονται σε δύο επίπεδα (επίπεδο επιτήρησης και αυξημένου κινδύνου), καθώς και για τα μέτρα προστασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Στην Εγκύκλιο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για τη δυνατότητα τηλεργασίας, τουλάχιστον κατά 50% στις περιοχές αυξημένου κινδύνου, καθώς και για το ζήτημα των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Έως τις 30 Νοεμβρίου, που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, αναστέλλεται κάθε εκλογική δραστηριότητα. Ωστόσο, με νομοθετική ρύθμιση, που καταθέτει ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκος, θα δίνεται η δυνατότητα οι εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια να γίνονται ηλεκτρονικά.

Στη νομοθετική διάταξη προβλέπονται τα εξής:

«Η διαδικασία για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), δύναται να διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Με την ως άνω απόφαση δύναται να προβλέπεται και μεταβατική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων».

Όσον αφορά στην ψηφοφορία για την ανάδειξη εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, θα διεξαχθούν για πρώτη φορά οι εκλογές με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Δείτε, αναλυτικά, το κοινό δελτίο τύπου των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου για πρώτη φορά ηλεκτρονικά η ψηφοφορία για την ανάδειξη εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Πηγή: https://www.ypes.gr/, https://mindigital.gr/

Share