Λειτουργία συλλογικών Οργάνων των ΟΤΑ α΄ βαθμού: Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε νέα Εγκύκλιο, με την οποία συνοψίζει τις μέχρι τώρα διευκρινίσεις -επικαιροποιώντας τες, παράλληλα, στην βάση των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και υγειονομικών δεδομένων- προκειμένου, τα συλλογικά όργανα των Δήμων, να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην παρούσα χρονική περίοδο

Αναλυτικά: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»

Πηγή: ypes.gr

Share