Μέτρα σχετικά με τις μισθώσεις ακινήτων

O Οικονομολόγος – Λογιστής, κ. Ανδρέας Πετρίδης, αναλύει στο Governet.gr, τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Με τον ν. 4690 (ΦΕΚ A’ 104/30.05.2020) επεκτείνεται το μέτρο της μείωσης του μισθώματος, κατά 40%, των επαγγελματικών μισθώσεων για τον μήνα Μάιο του 2020 και θεσπίζονται νέα μέτρα στήριξης και των ιδιοκτητών των μισθωμένων σε επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων.

Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις προβλέπονται:

Επέκταση του μέτρου μείωσης των μισθωμάτων σε ποσοστό 40%

Επέκταση της μείωσης μισθωμάτων για τον μήνα Μάιο 2020

Με το άρθρο 4 του ν. 4690/2020 επεκτείνεται και για τον μήνα Μάιο η μείωση κατά σαράντα τοις εκατό (40%) του μισθώματος:
α) των επαγγελματικών μισθώσεων,
β) των μισθώσεων κύριας κατοικίας (στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας),
γ) των μισθώσεων κύριας κατοικίας ναυτικών (των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή),
δ) των μισθώσεων κατοικίας εξαρτημένων μελών-φοιτητών.

Ειδικά για την περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης κύριας κατοικίας των εργαζομένων, που έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους, διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης καταλαμβάνει ρητά και τις περιπτώσεις όπου μισθωτής δεν είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος στις ως άνω επιχειρήσεις, αλλά και ο/η σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης του εργαζομένου.

Επεκτείνεται χρονικά και για τον μήνα Μάιο 2020 η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μέρους του μισθώματος κύριας κατοικίας ναυτικών, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή και παρέχεται αντίστοιχη εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης καταλαμβάνει ρητά και τις περιπτώσεις όπου μισθωτής δεν είναι ο ίδιος ο ναυτικός, αλλά και σύζυγος ή έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης αυτού.

Η μείωση ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος που έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

Επέκταση της μείωσης μισθωμάτων για τον μήνα Ιούνιο 2020

Με το άρθρο 15 του ν. 4690/2020 επεκτείνεται και για τον μήνα Ιούνιο η μείωση κατά σαράντα τοις εκατό (40%) του μισθώματος.

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2020 ή λαμβάνονται και τον μήνα Ιούνιο 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Ιούνιο 2020.

Το ίδιο ισχύει για τον μισθωτή επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Με τους ίδιους όρους, ισχύει για τον μήνα Ιούνιο και η μείωση των μισθωμάτων για:
α) μισθώσεις κύριας κατοικίας (στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας),
β) μισθώσεις κύριας κατοικίας ναυτικών (των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή),
γ) μισθώσεις κατοικίας εξαρτημένων μελών-φοιτητών.

Επέκταση για πληττόμενες επιχειρήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2020

Ειδικά για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα η μείωση να επεκταθεί έως τον Αύγουστο του 2020.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις, που έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τη μείωση για τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο, θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα.

Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών (ιδιοκτητών) των ακινήτων

Με το άρθρο 13 του ν. 4690/2020 δίνονται ορισμένες απαλλαγές – ελαφρύνσεις στους εκμισθωτές των ακινήτων, οι οποίοι δεν θα εισπράξουν το 40% των μισθωμάτων, κατ’ επιταγή νόμου, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

Μη φορολόγηση του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε

Ειδικότερα και προς αποφυγή μελλοντικών διενέξεων ξεκαθαρίζεται το αυτονόητο, ότι, δηλαδή, δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν θα εισπραχθεί, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

Έκπτωση 20% επί του εισπραχθέντος μισθώματος για οφειλές στη φορολογική διοίκηση

Οι εκμισθωτές, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40%, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών, λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31/07/2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από
ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Πρόκειται για έκπτωση ποσοστού 20% επί του μισθώματος, που τελικά εισπράττουν (60%), με στόχο την ελαχιστοποίηση της ζημιάς που θα υποστούν από την απώλεια εισοδήματος.

Παράδειγμα:
Έστω επαγγελματική μίσθωση με μηνιαίο μίσθωμα ποσού 1.000 ευρώ.

Με βάση την απόφαση για τη μείωση του μισθώματος σε ποσοστό 40%, ο ιδιοκτήτης θα εισπράξει ως μίσθωμα το ποσό των 600 ευρώ (1.000 – 40%).

Στο ποσό που εισπράχθηκε, των 600 ευρώ, παρέχεται δικαίωμα ποσοστού 20% (600 Χ 20%) και ποσού 120 ευρώ στο παράδειγμά μας.

Δηλαδή, ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) του ακινήτου έχει δικαίωμα να πληρώσει οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31/07/2020 και μετά, ποσό 120 ευρώ λιγότερα.

Από την παραπάνω έκπτωση εξαιρούνται οφειλές από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλές υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και οφειλές από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και συμψηφισμός κατά 25% με βεβαιωμένες οφειλές για τους εκμισθωτές ακινήτων

Με το άρθρο 14 του ν. 4690/2020 για τους εκμισθωτές που έχουν οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση δίνεται η δυνατότητα:
1. Για τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε πρόσωπα, τα οποία, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοιού COVID-19, απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του συμφωνηθέντος μισθώματος, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση και αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους ως εξής:

α) Για όσους εκμισθώνουν ακίνητα σε μισθωτές, που απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού 40% του μισθώματος κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των οφειλών τους και των δόσεων ρυθμίσεων ήταν εντός των μηνών αυτών, αυτές παρατείνονται μέχρι 31/08/2020 και αντίστοιχα αναστέλλεται και η είσπραξη των ληξιπροθέσμων οφειλών τους.

β) Για όσους εκμισθώνουν ακίνητα σε μισθωτές, που απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού 40% του μισθώματος κατά τον μήνα Μάιο 2020 και οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των οφειλών τους και των δόσεων ρυθμίσεων ήταν εντός του ιδίου μήνα, αυτές παρατείνονται μέχρι 30/09/2020 και αντίστοιχα αναστέλλεται και η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

γ) Για όσους εκμισθώνουν ακίνητα σε μισθωτές, που απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού 40% του μισθώματος κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 και οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των οφειλών τους και των δόσεων ρυθμίσεων ήταν εντός του ιδίου μήνα, αυτές παρατείνονται μέχρι 30/10/2020 και αντίστοιχα αναστέλλεται και η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

2. Για το διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

3. Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των οφειλών των περιόδων Μαίου και Ιουνίου, που τυχόν καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν από 11/03/2020 μέχρι την 30/05/2020 ή θα καταβληθούν εμπρόθεσμα, συμψηφίζεται με άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής από τις 31/07/2020 και μετά.

Σε περίπτωση οφειλών, που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης.

Από το ευεργέτημα της παρούσας εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους, που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.

Οι διατάξεις που προβλέπουν παράταση προθεσμιών καταβολής, καθώς και οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Share