Μετονομασία Δήμων & Κοινοτήτων – Θεσμικό πλαίσιο

Μετονομασία Δήμων & Κοινοτήτων

Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικού προσδιορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο, με το οποίο καθορίζονται οι, κρατικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, που έχουν απονεμηθεί στους Δήμους της χώρας, αναφορικά με:

  • τη μετονομασία δήμων, δημοτικών κοινοτήτων, οικισμών και θέσεων,
  • την ονομασία οικισμών, που υπάρχουν ήδη ή δημιουργούνται για πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως αυτοτελείς,
  • του ορισμού ενός οικισμού έως ιστορικής έδρας του δήμου και
  • της χρήσης ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος.

Αναλυτικά: «Μετονομασία δήμων, δημοτικών κοινοτήτων, οικισμών και θέσεων – Χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος – Ιστορική έδρα»

Πηγή: ypes.gr

Share