Νέο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο

Νομοσχέδιο για το νέο ΑΣΕΠ – Εκσυγχρονισμός του, από 25ετίας, θεσπισμένου “νόμου Πεπονή”

Βασική επιδίωξη της μεταρρύθμισης για το νέο ΑΣΕΠ -αναμένεται να κατατεθεί το Νομοσχέδιο στη Βουλή εντός του επόμενου μηνός- είναι να καταλαμβάνεται αξιοκρατικά κάθε θέση, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι εξετάσεις για την είσοδο στο Δημόσιο θα πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, στα πρότυπα των πανελλήνιων εξετάσεων, ώστε οι υποψήφιοι να διαγωνίζονται με γραπτή εξέταση για να αποδείξουν τις γνώσεις τους. Παράλληλα, επιδιώκεται η διεξαγωγή τεστ δεξιοτήτων και ψυχομετρικών τεστ για ορισμένες ειδικότητες.

Όσον αφορά στην ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων ή διδακτορικής διατριβής, θα αναγνωρίζονται και θα υπολογίζονται, εφόσον είναι συναφή με τη θέση για την οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον ο κάθε υποψήφιος.

Το νέο σύστημα, που θα ισχύσει από το 2022, θα ψηφιοποιήσει και θα εκσυγχρονίσει το ΑΣΕΠ.

Πηγή: https://www.ypes.gr/

Share