Παγίωση της τηλεργασίας στο Δημόσιο

Νομοσχέδιο για την εφαρμογή της τηλεργασίας στο Δημόσιο
Προαιρετική εφαρμογή της τηλεργασίας στο Δημόσιο. Χωρίς μισθολογικές επιπτώσεις στους υπαλλήλους.

Το Νομοσχέδιο για την εφαρμογή της τηλεργασίας στον Δημόσιο τομέα παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών την Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου, στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Στόχος του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή της τηλεργασίας στις Δημόσιες υπηρεσίες, η οποία θα παρέχεται σε οικειοθελή βάση, τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε συνθήκες κρίσης, προκειμένου να προσαρμοσθεί το ελληνικό δημόσιο στα τρέχοντα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα, μέσω της αξιοποίησης των μέσων, που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ

  • Ενδυνάμωση των εργαζομένων, λόγω της ενίσχυσης της αυτονομίας τους στην οργάνωση της εργασίας.
  • Διευκόλυνση των εργαζομένων, που αντιμετωπίζουν μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας (π.χ. ΑμεΑ).
  • Ισορροπία επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής, λόγω εξοικονόμησης χρόνου μετακίνησης, ρύθμισης χρόνου εργασίας κ.λπ..
  • Προσέλκυση στελεχών.
  • Εξοικονόμηση πόρων, μέσω της μείωσης λειτουργικών εξόδων των υπηρεσιών και των εργαζόμενων από τη μείωση των μετακινήσεων.
  • Αντιμετώπιση προκλήσεων, που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, μέσω της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που συνεπάγεται την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την προστασία περιβάλλοντος.
  • Αποτελεσματική διαχείριση εργασίας σε περιόδους κρίσης.
  • Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημόσιου τομέα.

Πηγή: ypes.gr

Share