Σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο για την Ανακύκλωση

ΥΠΕΝ
Χωριστή συλλογή αποβλήτων συσκευασίας, υψηλότερα τέλη ταφής απορριμμάτων στους δήμους, επιβράβευση όσων ανακυκλώνουν

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2020, τέθηκε το Νομοσχέδιο για την Ανακύκλωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: «Προώθηση της Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (EE L 150/109) και 2018/852 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (EE L 150/141)».

5 μεγάλες τομές για την Ανακύκλωση

1. Τα απόβλητα συσκευασιών θα συλλέγονται, πλέον, χωριστά (πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, γυαλί).
2. Δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να χρεώνουν χαμηλότερα δημοτικά τέλη για όσους παράγουν λιγότερα απόβλητα ή/και ανακυκλώνουν περισσότερο (εισάγεται, δηλαδή, η ευρωπαϊκή αρχή «πληρώνω όσο πετάω»).
3. Επιβάλλονται υψηλότερα τέλη ταφής στους δήμους, που οδηγούν τα απόβλητά τους στην ταφή, με στόχο να αλλάξει αυτή η πρακτική.
4. Όλα τα νέα κτήρια θα διαθέτουν χώρο συλλογής αποβλήτων για 4 χωριστά ρεύματα.
5. Μεταφέρονται τα πρόστιμα, που επιβάλλονται από την ΕΕ, στους δήμους και τις επιχειρήσεις, που τα προκαλούν, απαλλάσσοντας από το σχετικό βάρος τους φορολογούμενους.

Δείτε ΕΔΩ το βασικά σημεία του Νομοσχεδίου.

Πηγή: ypeka.gr

Share