1 Νοεμβρίου, 2023
Νέες δυνατότητες πληρωμών για τους πολίτες, προς τον Δήμο Θέρμης, στο πλαίσιο της ψηφιακής μεταρρύθμισης του Φορέα…