Δήμος Θέρμης: Συναλλαγές χωρίς μετρητά από σήμερα, 1 Νοεμβρίου

Δήμος Θέρμης: Συναλλαγές χωρίς μετρητά από σήμερα, 1 Νοεμβρίου
Νέες δυνατότητες πληρωμών για τους πολίτες, προς τον Δήμο Θέρμης, στο πλαίσιο της ψηφιακής μεταρρύθμισης του Φορέα

Ο Δήμος Θέρμης εισαγάγει νέα εργαλεία για την απεικόνιση και εξαγωγή λογιστικών δεδομένων και ψηφιοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη.

Πιο συγκεκριμένα, η Οικονομική Διεύθυνση προχώρησε στην εισαγωγή νέων λειτουργιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών τόσο στην αποτύπωση όσο και στην είσπραξη οφειλών προς τον Δήμο και ειδικότερα σε:

  • Νέο τρόπο αποτύπωσης των βεβαιωμένων οφειλών με την έκδοση Ταυτότητας Οφειλής και πληρωμής αυτών, εύκολα και γρήγορα από οπουδήποτε, μέσω του Ηλεκτρονικού Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε..
  • Νέα δυνατότητα, για τους πολίτες, πληρωμής οφειλών μέσω της εφαρμογής «Πληρώνω Ηλεκτρονικά» – Open1|Easy pay.

Η Ταυτότητα Οφειλής είναι ένας μοναδικός κωδικός πληρωμής (RF), που αναγνωρίζει οφειλέτη και είδος οφειλής και παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα πληρωμής, χωρίς να απαιτείται από αυτούς η γνώση των λογαριασμών IBAN του Δήμου. Η μεταφορά της πίστωσης σε λογαριασμό του Δήμου γίνεται μέσω του Ηλεκτρονικού Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε..

Με την Ταυτότητα Οφειλής, οι οφειλέτες του Δήμου έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τις οφειλές τους από όπου αυτοί κρίνουν σκόπιμο, ακόμα και μέσω του κινητού τους. H πληρωμή αυτή είναι άμεσα ταυτοποιήσιμη (ως προς τον συναλλασσόμενο και το είδος της οφειλής) από το ταμείο του Δήμου και η απόδειξη είσπραξης εκδίδεται και αποστέλλεται άμεσα στον ενδιαφερόμενο.

Τέλος τα μετρητά

Από σήμερα, 1 Νοεμβρίου, σταματούν οι πληρωμές οφειλών με χρήση μετρητών στο ταμείο του Δήμου Θέρμης. Κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στο ταμείο του Δήμου, θα μπορεί, πλέον, να γίνεται μόνον με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Δυνατότητες για την εξόφληση οφειλών των υπόχρεων:

  1. Ηλεκτρονική πληρωμή οφειλών μέσω της υπηρεσίας «Πληρώνω Ηλεκτρονικά» στο https://www.thermi.gov.gr/, με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.
  2. Ηλεκτρονική πληρωμή της οφειλής μέσω e-banking ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα διατηρούν λογαριασμό, με χρήση του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής RF που αναγράφεται στη σχετική ειδοποίηση.
  3. Στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες 08:30 – 13:00, μέσω POS με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.

Share