Δήμος Ελασσόνας: Ηλεκτρονικές Πληρωμές, εύκολα και με ασφάλεια, για πολίτες κι επιχειρήσεις

Δήμος Ελασσόνας: Ηλεκτρονικές Πληρωμές, εύκολα και με ασφάλεια, για πολίτες κι επιχειρήσεις
Πολίτες και επιχειρήσεις ενημερώνονται, πλέον, ηλεκτρονικά σχετικά με τις οφειλές τους προς τον Δήμο Ελασσόνας, με δυνατότητα άμεσης πληρωμής τους.

Σε λειτουργία βρίσκεται το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών στον Δήμο Ελασσόνας, μέσω της πλατφόρμας Open1|EasyPay. Η πρόσβαση σε αυτήν είναι εφικτή από την κεντρική σελίδα του Δήμου.

Με τις «Ηλεκτρονικές Πληρωμές», ο Δήμος Ελασσόνας δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τα ειδοποιητήρια και τις βεβαιωμένες οφειλές τους και, στη συνέχεια, να πληρώνουν ηλεκτρονικά το σύνολο ή μέρος αυτών ανέπαφα, με τη χρήση της ταυτότητας οφειλής ή με κάρτα.

Open1|EasyPay

Το νέο σύστημα «Ηλεκτρονικές Πληρωμές» είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία παρέχει -σε πραγματικό χρόνο- σε πολίτες και επιχειρήσεις, προσωποποιημένη ηλεκτρονική πληροφόρηση σχετικά με τις οφειλές τους στον Δήμο, με δυνατότητα άμεσης πληρωμής.

Με μια απλή εγγραφή στο σύστημα και με την ταυτοποίηση με την καρτέλα οφειλέτη του φορέα, με κωδικούς TAXISnet, δίνεται η δυνατότητα για άμεση πληροφόρηση και πληρωμή σε:

 • Βεβαιωμένες Οφειλές
 • Οφειλές σε ρύθμιση

Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών – Οφέλη

Με τη νέα υπηρεσία, «Ηλεκτρονικές Πληρωμές», εκσυγχρονίζεται η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και παρέχονται νέες δυνατότητες προς τους πολίτες, προκειμένου να εξοφλούν τις οφειλές τους κατά τον ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο.

Επιτυγχάνεται, έτσι :

 • Επέκταση των καναλιών – δικτύων εξυπηρέτησης των δημοτών – οφειλετών.
 • 24ωρη δυνατότητα είσπραξης οφειλών.
 • Αύξηση εισπραξιμότητας μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών αιχμής.
 • Βελτιστοποίηση του προγραμματισμού εισπράξεων (άμεση έκδοση των διπλοτύπων είσπραξης) και της διαχείρισης των διαθεσίμων του Δήμου, μέσω της τυποποίησης και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών είσπραξης.
 • Μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια στην είσπραξη των οφειλών.
 • Μηδενική φυσική παρουσία στο Ταμείο και στις λοιπές Υπηρεσίες του Δήμου.
 • Εξωστρεφής υπηρεσία ηλεκτρονικής είσπραξης οφειλών και σύγχρονο πρόσωπο προς τους πολίτες και την κοινωνία.

Με την υπηρεσία «Ηλεκτρονικές Πληρωμές», οι πολίτες μπορούν:

 • Να ενημερωθούν για τις βεβαιωμένες οφειλές και οφειλές σε ρύθμιση προς τον Δήμο και να πληρώσουν με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, χωρίς να χρειάζονται κωδικοί web banking.
 • Να δουν – εκτυπώσουν τα ήδη εκδοθέντα ειδοποιητήρια οφειλών τους.
 • Να δουν την καρτέλα των στοιχείων οφειλέτη που τηρεί γι’ αυτούς ο Δήμος και το πλήρες ιστορικό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 • Να έχουν ευελιξία, ταχύτητα και ασφάλεια στις συναλλαγές με τον Δήμο.
 • Να πληρώσουν τις οφειλές τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου από οπουδήποτε, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε μετακίνηση σε Τράπεζες και Δήμο.
 • Να ενημερωθούν για τυχόν προσαυξήσεις και πρόστιμα επί του κεφαλαίου οφειλής.

Share