Δήμος Θέρμης
Νέες δυνατότητες πληρωμών για τους πολίτες, προς τον Δήμο Θέρμης, στο πλαίσιο της ψηφιακής μεταρρύθμισης του Φορέα…
Γιορτή Θεάτρου στον Δήμο Θέρμης, με παραστάσεις και παραγωγές των ομάδων θεάτρου της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος…