Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου
Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ενεργειακή Κοινότητα Π.Ε. COLLECTIVE ENERGY, με…