Δήμος Ρεθύμνης
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης στο επίκεντρο του 3ου OTS Roadshow Το έργο μεταψηφιακού μετασχηματισμού του…