Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού
Έως τις 30.06.2025 η ψηφιοποίηση των διαδικασιών των Α.Ε.Ι. – Κατά 80% η μείωση προμήθειας και χρήσης…