Πλατφόρμα καινοτομίας Δημόσιου τομέα: Εγγραφή Δημόσιων οργανώσεων και υποβολή των καινοτομιών τους

Πλατφόρμα καινοτομίας Δημόσιου τομέα

Υπενθύμιση απέστειλε, με Εγκύκλιό του, το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Δημόσιους φορείς, οι οποίοι προσκαλούνται να αναδείξουν και να προβάλλουν τις καινοτομίες τους, υποβάλλοντάς τες ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα καινοτομίας Δημόσιου τομέα, στον σύνδεσμο Δίκτυο Καινοτομίας Δημόσιου τομέα.

Στην πλατφόρμα υποστηρίζονται οι εξής βασικές λειτουργίες:

  1. Παρατηρητήριο Καινοτομίας
  2. Δίκτυο Καινοτομίας Δημόσιου τομέα
  3. Πολιτική Καινοτομίας

Δείτε, αναλυτικά: Υπενθύμιση υποβολής καινοτομιών στην πλατφόρμα καινοτομίας Δημόσιου τομέα και εγγραφής δημόσιων οργανώσεων στο δίκτυο καινοτομίας Δημόσιου τομέα

Πηγή: ypes.gr

Share