Τοπική Αυτοδιοίκηση
Τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις στην πόλη της Βέροιας θα υλοποιηθούν μέσω της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας…
Τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις στην πόλη της Νάουσας συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού της Περιφέρειας…
Ο δήμος Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει στην τοποθέτηση 80 υπόγειων κάδων από το φθινόπωρο του 2018 έπειτα από…
Η έλευση της νέας χρονιάς είναι μια ευκαιρία για αποφάσεις προς βελτίωση και εξέλιξη. Για τις πόλεις,…
Πρόσκληση για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση των γενικών σχεδίων ύδρευσης (master plans) και για την υλοποίηση «Σχεδίων Ασφάλειας…
Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνέχεια της έγκρισης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020(RIS3Crete) από το Περιφερειακό Συμβούλιο και…
Το Μόνχαϊμ αμ Ράιν κάνει αλλαγές για να γίνει έξυπνη πόλη: μετά το δίκτυο υψηλής ταχύτητας για…
Έργα πνοής και ουσιαστικές παρεμβάσεις για το 2018 περιλαμβάνει το νέο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης το…
Για να βοηθήσει τους Δήμους και τους φορείς τους η Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  εκπόνησε Οδηγό…
Έως τα τέλη του 2017 θα έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά του συνόλου των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής…