Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Στοιχείων Ακινήτων στους ΟΤΑ»

Με επιστολή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κος Πατούλης, γνωστοποίησε στους Δημάρχους και τις ΠΕΔ της χώρας ότι τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η νέα διαδικτυακή υπηρεσία (web service), μέσω της οποίας πιστοποιημένοι ΟΤΑ της χώρας που ενεργούν, κατά λόγο αρμοδιότητας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τη βεβαίωση του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), θα μπορούν να αιτούνται και να λαμβάνουν πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας.

Ειδικότερα, οι διαβιβαζόμενες, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας πληροφορίες και στοιχεία, αποτελούν μέρος του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΑΔΕ, που διαχειρίζονται τις υποβαλλόμενες φορολογικές δηλώσεις και είναι, περιοριστικά:

  • Το έτος κατασκευής του κτίσματος και η δηλωθείσα στην ΑΑΔΕ επιφάνεια (σε τ.μ.) των κύριων χώρων, των βοηθητικών χώρων και του οικοπέδου, εφόσον καταχωριστούν ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και η δηλωθείσα στον Δήμο επιφάνεια (σε τ.μ.).
  • Τα γεωγραφικά στοιχεία του εμπράγματου δικαιώματος, η κατηγορία του ακινήτου, το έτος κατασκευής του κτίσματος, η επιφάνεια (σε τ.μ.) των κύριων χώρων, των βοηθητικών χώρων και του οικοπέδου, το είδος του εμπραγμάτου δικαιώματος και το ποσοστό συνιδιοκτησίας, εφόσον καταχωριστούν ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και η δηλωθείσα στον Δήμο επιφάνεια (σε τ.μ.).

Αναλυτικά, η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ.

Πηγή: https://www.kedke.gr/el/index.php

Share