Έναρξη Πιλοτικής Λειτουργίας Μητρώου Πολιτών

Το Υπουργείο Εσωτερικών  με επιστολή  που απέστειλε στις  9/1/2017 (Αρ. Πρωτ: 543) προς τους Δήμους που επιλέχθηκαν για την πιλοτική λειτουργία του  Πληροφοριακού Συστήµατος  «Μητρώο Πολιτών» ενηµέρωσε  ότι ολοκληρώνεται η φάση Δοκιµαστικής Λειτουργίας του συστήματος.

Η επόμενη φάση είναι η Πιλοτική Λειτουργία, στην οποία συµµετέχουν  ορισµένοι  Δήµοι της Χώρας μεταξύ των οποίων είναι οι Δήμοι: Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Νεάπολης – Συκεών, Πειραιώς, Χαϊδαρίου, Κηφισιάς, Λάρισας, Κατερίνης κλπ .

Το Μητρώο Πολιτών θα περιλαµβάνει µία ενιαία διαδικτυακή εφαρµογή που θα αντικαταστήσει τόσο την τρέχουσα τοπική εφαρµογή του Δηµοτολογίου, όσο και το Πληροφοριακό Σύστηµα Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣΛΗΠ) που πλέον θα λειτουργούν σε ενιαία κεντρική βάση δεδοµένων που θα τηρείται στο ΥΠΕΣ.

Οι αρµόδιοι υπάλληλοι ληξιαρχείου και δηµοτολογίου, βάσει ειδικών δικαιωµάτων πρόσβασης, θα εισέρχονται ως διαπιστευµένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστηµα και θα έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίζουν ληξιαρχικές πράξεις και δηµοτολογικές εγγραφές, να αναζητούν και να εκτυπώνουν οποιοδήποτε είδος ληξιαρχικής πράξης, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων δηµοτολογίου.

Η φάση πιλοτικής λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχηµένη ολοκλήρωσή του, καθώς η συστηµατική λειτουργία και ο ενδελεχής έλεγχος του νέου πληροφοριακού συστήµατος από τα αρµόδια τµήµατα θα βοηθήσει:

– στον εντοπισµό τεχνικών και λογικών λαθών της εφαρµογής,

– στον έλεγχο, όσον αφορά στην πληρότητα αλλά και την ορθότητα µετάπτωσης των δεδοµένων,

-στον έλεγχο, όσον αφορά στη χρηστικότητα της εφαρµογής και

-στον έλεγχο, όσον αφορά στους χρόνους ανταπόκρισης και απόδοσης του συστήµατος.

Η φάση αυτή υπολογίζεται να εκκινήσει µετά τις 16 Ιανουαρίου 2017 µε διάρκεια ενός (1) µήνα. Οι Δήµοι που έχουν επιλεγεί ως «πιλότοι» για τον έλεγχο λειτουργίας του/των υποσυστήµατος(των) Δηµοτολογίου ή/και Ληξιαρχείου (της έδρας του Δήµου τους) προσκλήθηκαν με την επιστολή αυτή  για τη µέγιστη δυνατή συνεργασία και συνδροµή τους, ώστε να δοκιµαστεί το νέο πληροφοριακό σύστηµα όσο γίνεται περισσότερο, µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα, ώστε ο Ανάδοχος να διορθώσει έγκαιρα όλα τα πιθανά λάθη και τις δυσλειτουργίες, να συµπληρώσει τυχόν ελλείψεις και να βελτιστοποιήσει την απόδοση του συστήµατος. Σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργείου , στη συνέχεια θα εκκινήσει η παραγωγική λειτουργία του συστήµατος από όλους τους Δήµους της Χώρας.

Share