Έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία απόσυρσης των ταμειακών μηχανών

ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ γνωστοποίησε την παράταση της προθεσμίας για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών, που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την υπηρεσία, καθώς και την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των ΦΗΜ, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η παράταση των προθεσμιών κρίθηκε απαραίτητη, λόγω τόσο των συνθηκών της πανδημίας όσο και για να εναρμονιστεί η προθεσμία με τον χρόνο έναρξης της υποχρεωτικής διαβίβασης στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων – myDATA.

Με την ολοκλήρωση του πλάνου απόσυρσης ή αναβάθμισης, το σύνολο των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων θα είναι σε θέση να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ.

Διευκρινίζεται ότι η ειδική προθεσμία, που έθεσε ο ν. 4174 για απόσυρση χωρίς κυρώσεις παλαιότερων μοντέλων ΦΗΜ, που έπρεπε να είχαν ήδη αποσυρθεί βάσει της ΠΟΛ1196/2017, δεν αλλάζει και παραμένει η 30η Νοεμβρίου 2020.

Πηγή: http://www.aade.gr/

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email